Week van de club-API

Van 17 mei t.e.m. 23 mei vindt in ons handbalmidden de “Week van de club-API” plaats.

Een club-API is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon binnen de club waarbij iedereen (spelers, ouders, trainers, medewerkers of andere betrokkenen) terecht kan met een vraag, vermoeden of klacht rond grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. Dit kan gaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesterijen, fysiek of psychisch geweld, discriminatie…. Een API draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Onze HKW API is Ann De Laet.

Hoe je in contact kan komen met Ann lees je op onze HKW API pagina