HKW-Voorbereiding seizoen 2021-2022 ging van start met trainers infomoment.

Om ‘bij te blijven’ én het seizoen 2021-2022 voor te bereiden, was een infosessie dan ook op zijn plaats, zeker naar de trainers toe. Een 8-tal gegadigden volgden dan ook met interesse het item taping, waarbij het accent werd gelegd op handbalspecifieke taping. Konnie werd dan ook gewillig ‘geslachtofferd’ om de theorie in praktijk te brengen.

Ook de nieuwe richtlijn jeugdopleiding, voorgesteld door de Vlaamse Handbalvereniging, werd door Eddy toegelicht en voorzien van de nodige pro’s en contra’s.

In een laatste sessie werd uitgekeken naar de toekomst van zowel senioren als jeugdspelers. Ondanks tal van onbekenden, zien wij toch hoopvol de start van het nieuwe seizoen tegemoet.