Aanspreekpersoon integriteit

BELANGRIJK BERICHT VOOR DE OUDERS 

Beste ouder, 

Welkom in onze club HK Waasmunster, we zijn blij dat jouw kind bij ons sport. We vinden het belangrijk dat het hier graag is en zich goed in zijn vel voelt. Onze club moet een plaats zijn waar kinderen en jongeren veilig sporten en waar plezier gemaakt wordt. 

En daar zorgen wij, de club en de ouders, samen voor. We willen dat zowel volwassenen als jongeren voor elkaar respect opbrengen en de grenzen van anderen aanvaarden. Daarom is er geen plaats voor pestgedrag, racisme, geweld of ongepast seksueel gedrag. Meld het ons als grenzen overschreden worden, zowel bij je eigen kind(eren) als bij anderen. 

In de club is Marie de aanspreekpersoon integriteit (API) voor iedereen die vragen of klachten heeft. Marie zal naar je verhaal luisteren en kan uitleg geven over wat er kan of moet gebeuren. 

We verwachten dat ouders, net als de trainers en de bestuursleden van de club een voorbeeldrol opnemen en de kinderen op een positieve wijze ondersteunen en negatief gedrag achterwege laten. We rekenen er op dat jullie net als ons meewerken aan een toffe sportclub! 

Uiteraard gelden bovenvermelde intenties ook voor al onze spelers, indien zij nood zouden hebben aan een gesprek betreffende intern grensoverschrijdend gedrag. Wij hopen dan ook tijdig de nodige signalen te kunnen opvangen mocht deze problematiek binnen onze club zich voordoen.  

Je kan Marie bereiken via  marie@hkwaasmunster.be of , geef dan ook je telefoonnummer waarop Marie je dan kan contacteren. 

Lees hier de volledige HKW Gedragscode:

Met vriendelijke groet

HKW